Browsing by Subject Computer software -- Development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 104 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดเก็บและค้นคืนคำอธิบายยูสเคสสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฐิติวรรณ ศรีอุดร
2554การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อนาวิล ตระการวิโรจน์
2556การดึงความรู้บนโค้ดภาษาเก่าแก่อาร์พีจีแสดงเป็นผังงานกชพร สันติปารคู
2556การดึงคอนเซปต์ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองจากชุดคำสั่งเชิงกระบวนงานณพรรษ เมธากุลวัฒน์
2555การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิดปัทมาภรณ์ สายสิม
2556การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบแบบซอฟท์เรียลไทม์โดยวิธีการวิเคราะห์ล็อกแบบกระจายปัญญา กิตติพิพัฒนถาวร
2556การตามรอยสินทรัพย์แบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์ของสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศจิรวัฒน์ แสงทอง
2558การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับกระแสกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาดพิมพ์ทิพย์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ์
2556การทำรหัสลับแบบ AES บนหน่วยประมวลผลหลายแกนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศุภชัย ทองสุข
2556การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศพีรภัทร กุลประดิษฐ์
2553การนิยามกระบวนการวัดและการวิเคราะห์สำหรับกระบวนการการทดสอบซอฟต์แวร์อนงนาฏ โรจนพานิช
2551การประมาณขนาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์วริศ สาประเสริฐ
2556การประมาณค่าความเสถียรของการออกแบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแบบอินคริเมนทัลอลิสา แสงภู่วงษ์
2554การประยุกต์แบบรูปสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่องกับกระบวนการดับเบิลยูเอส-บีเพลทวี ไทยส่งสุวรรณ
2545การประยุกต์ใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบลำดับชั้นในการระบุวัตถุซอฟต์แวร์ที่เป็นไปได้ จากโปรแกรมต้นฉบับเชิงโครงสร้างภาษาซีสมศักดิ์ ภัทรศุกล
2556การประเมินความเสี่ยงของระบบจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเชิงเค้าร่างด้วยแผนภาพสเตทแมชชีนกาญจนา เอี่ยมสอาด
2556การพัฒนาการสืบค้นความต้องการของซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทย โดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการซอฟต์แวร์ในอดีตปองลิขิต สิงห์ชัย
2535การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดทางไฟฟ้าสรศักดิ์ สุภาพ
2553การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดจิตสุรัตน์ ตั้งใจ
2556การพัฒนาตัวชี้วัดทางจริยธรรมต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สุมติ ฤทธิศิลป์