Browsing by Subject Computer software -- Development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 52 of 89 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประมาณค่าความเสถียรของการออกแบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแบบอินคริเมนทัลอลิสา แสงภู่วงษ์
2554การประยุกต์แบบรูปสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่องกับกระบวนการดับเบิลยูเอส-บีเพลทวี ไทยส่งสุวรรณ
2556การประเมินความเสี่ยงของระบบจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเชิงเค้าร่างด้วยแผนภาพสเตทแมชชีนกาญจนา เอี่ยมสอาด
2556การพัฒนาการสืบค้นความต้องการของซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทย โดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการซอฟต์แวร์ในอดีตปองลิขิต สิงห์ชัย
2535การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดทางไฟฟ้าสรศักดิ์ สุภาพ
2553การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดจิตสุรัตน์ ตั้งใจ
2556การพัฒนาตัวชี้วัดทางจริยธรรมต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สุมติ ฤทธิศิลป์
2556การพัฒนาตัวแบบการจับคู่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคู่นิติภูมิ รุ่งนาวา
2555การพัฒนาตัวแบบประเมินประสิทธิผลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดสุนิสา อติวิทยาภรณ์
2556การพัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ฐานกฎฟัซซีในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการมอบหมายงานธนกฤต พุทธชน
2556การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยโดยใช้เครือข่ายแบบ Wi-Fiแพรวภรณ์ พงษ์ภักดี
2553การพัฒนาส่วนบริการของโปรแกรมดีสเปซสำหรับการร้องขอจากโปรแกรมดรูปัลนฤมล คงแท่น
2556การพัฒนาเครื่องมือช่วยลดระยะเวลาการอ่านพิมพ์เขียวธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์อีอาร์พีพลอยไพลิน แก้วประชา
2551การพัฒนาโปรแกรมสำหรับทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นณัฏฐ์นิรินธน์ พันธุมจินดา
2554การระบุตัวเลือกสินทรัพย์ร่วมในสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วยการตรวจหาสำเนาโค้ดธนิต เหรียญตระกูล
2557การระบุตัวแทนสินทรัพย์ทั่วไปในซอร์สโค้ดด้วยการเปรียบเทียบเส้นทางของการทดสอบซอฟต์แวร์สิทธิพล ลิ้มชัยชะดา
2554การวัดขนาดของเว็บเซอร์วิซโดยอิงการกำกับความหมายณัฐธิดา มุจลินทโมลี
2556การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
2554การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์นลินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
2555การสร้างกรณีทดสอบแบบบูรณาการจากแผนภาพส่วนประกอบวรรณธร เพิ่มพูนขันติสุข