Browsing by Subject Computer software -- Development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 80 to 95 of 95 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ระบบจัดการโครงแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการบูรณาการทีมงานชานนท์ เดชสุภา
2555ระบบเตือนของการเปลี่ยนแปลงความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์อิสสระพงศ์ ค้วนเครือ
2556วิธีการจัดกลุ่มแบบจำลองคุณลักษณะตามพฤติกรรมการปรับสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พลวัตพเยาว์ บุญอ่อน
2553วิธีการสกัดรูปแบบการใช้งานของอ็อบเจกต์โดยการค้นคืนด้วยชนิดของบริบทที่หลากหลายปารัช สุพงษ์พันธุ์
2555วิธีการสร้างเครื่องประมวลผลตรรกะทางธุรกิจปิยนุช โตสงวน
2556วิธีการเลือกกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยูสเคสมณฑวรรณ แรงกล้า
2556ส่วนต่อขยายบราวเซอร์เพื่อปรับปรุงความสามารถการเข้าถึงเว็บ สำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิพร อัจฉริยบุตร
2555เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพลำดับและแผนภาพคลาสวรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
2558เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากจาวาสคริปต์บนเงื่อนไขความครอบคลุมประโยคคำสั่งวิทยา เหลืองหิรัญ
2554เครื่องมือสร้างสคีมาของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากแผนภาพอีอีอาร์ลิสา สิมะสาธิตกุล
2556แนวทางการทดสอบเรสต์ฟูลเว็บเซอร์วิสในการพัฒนาแบบเอไจล์สริตา คุปตยานนท์
2555แบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของอัตราความเสียหายของซอฟต์แวร์จากการมีอคติทางการรู้คิดนพธนิษฐ์ โชติสาร
2558แบบจำลองการวัดความเสถียรสำหรับระบบเซอร์วิซอัคคนัฐ จอมจุมพล
2554แบบจำลองการเลือกใช้บริการโดยอิงความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการและราคาเอกชัย สุเมธานุภาพ
2555แบบรูปการจัดการสิ่งผิดปรกติสำหรับการปรับแต่งส่วนต่อประสานในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมฐิติพงศ์ เต็งไตรรัตน์
2549โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสารจุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร