Browsing by Subject Computer software -- Development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 104 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2550การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ของแบบรูปความมั่นคงกวิน สุภาพร
2555การขยายความสามารถเอดีแอลสำหรับการตรวจทานแผนภาพกิจกรรมชินพัฒน์ แก้วชินพร
2556การจัดกลุ่มเครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยสวีบ็อควันวิสาข์ รุ้งแก้ว
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2556การจัดลำดับการใช้งานวิธีรีแฟคทอริงในการปรับแก้ไขโค้ด โดยการใช้มาตรวัดเชิงวัตถุและอัลกอริทึมละโมบรัฐพงษ์ วงศ์เปียง
2551การจัดเก็บและค้นคืนคำอธิบายยูสเคสสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฐิติวรรณ ศรีอุดร
2554การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อนาวิล ตระการวิโรจน์
2556การดึงความรู้บนโค้ดภาษาเก่าแก่อาร์พีจีแสดงเป็นผังงานกชพร สันติปารคู
2556การดึงคอนเซปต์ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองจากชุดคำสั่งเชิงกระบวนงานณพรรษ เมธากุลวัฒน์
2555การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิดปัทมาภรณ์ สายสิม
2556การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบแบบซอฟท์เรียลไทม์โดยวิธีการวิเคราะห์ล็อกแบบกระจายปัญญา กิตติพิพัฒนถาวร
2556การตามรอยสินทรัพย์แบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์ของสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศจิรวัฒน์ แสงทอง
2558การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับกระแสกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาดพิมพ์ทิพย์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ์
2556การทำรหัสลับแบบ AES บนหน่วยประมวลผลหลายแกนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศุภชัย ทองสุข
2556การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศพีรภัทร กุลประดิษฐ์
2553การนิยามกระบวนการวัดและการวิเคราะห์สำหรับกระบวนการการทดสอบซอฟต์แวร์อนงนาฏ โรจนพานิช
2551การประมาณขนาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์วริศ สาประเสริฐ