Browsing by Subject Corporate image

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Analysis of a corporate identity color and its effect on corporate imagePanom Vikairungrod
2551กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2551กระบวนการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานพิไลพร เรืองนก
2555การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554บุรฉัตร พานธงรักษ์
2553การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์องค์กรวศมล สบายวัน
2552การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐปภัส มาคำจันทร์
2552การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการเพ็ญศรี สุวรรณโณชิน
2552การสร้างแบบสอบถามวัดภาพลักษณ์องค์กรศุกลิน วนาเกษมสันต์
2550การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านตราสัญลักษณ์ขององค์กรธนาคารไทยบุษฎี เหล่ามานะเจริญ
2555การออกแบบเรขศิลป์สำหรับร้านกาแฟพรีเมียมของคนไทยในรูปแบบแฟรนไชส์อัครพล นาคสวัสดิ์
2551การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของเครื่องสำอางเกาหลีกับเครื่องสำอางไทยกัณฐชา ไกรสวัสดิ์
2556การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทยทิตา กนิษฐานนท์
2555กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภคลลิลทิพย์ พัฒนสาร
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงินพรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานต่อลักษณะขององค์การที่ต้องการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4ทิวาพร วิวัฒน์เจริญกิจ
2557บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กรธนัช ชูพรหมวงศ์
2551ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ปนัดดา ตันตระกูล
2549ผลกระทบของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อภาพลักษณ์องค์กรและคุณค่าตราสินค้ากุลชลี เชิงฉลาด
2552ภาพลักษณ์กองทัพบกที่สะท้อนผ่านหนังสือพิมพ์ไทยและในสายตาประชาชนปุญญาภา เมฆสุวรรณ์
2553ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดณนันท์ สินธุศิริ