Browsing by Subject Corporate image

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 19 to 24 of 24 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ภาพลักษณ์กองทัพบกที่สะท้อนผ่านหนังสือพิมพ์ไทยและในสายตาประชาชนปุญญาภา เมฆสุวรรณ์
2553ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดณนันท์ สินธุศิริ
2560ภาพลักษณ์โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและความภักดีของผู้ใช้บริการกิตาวี ศุภผลศิริ
2550ลักษณะองค์การที่พึงปรารถนาของนิสิตนักศึกษาณัฐธิดา ห่วงทอง
2549แนวคิดภาพลักษณ์ในงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ณัฐพัชร อามระดิษ
2558โมเดลความผูกพันทางความรู้สึกของเยาวชนต่อพรรคการเมืองพรรคพล กีรติภราดร