Browsing by Subject Quality control

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การปรับปรุงกระบวนการรับรองชิ้นส่วนการผลิต : กรณีศึกษา ส่วนประกอบของแผงคอนโซลหน้าสมยศ กาญจนจิตกร
2549การปรับปรุงคุณภาพในการประกอบและการปรับปรุงการออกแบบเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊สธวัชชัย โยมญาติ
2553การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟรัฐกร อุดมสุข
2557การปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมโครงการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีที่กำลังเพิ่มกำลังการผลิตกิตติชัย นุชศิริ
2553การปรับปรุงระบบคุณภาพการให้บริการนิสิต : กรณีศึกษา สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์
2556การปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กรภาครัฐพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา
2553การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงานอาภา อารีย์สมบูรณ์
2552การปรับปรุงโครงข่ายกิจกรรมของโครงการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี สำหรับโรงงานบรรจุวัคซีนมนุษย์ (ปลายน้ำ)ยุทธนา พาทีเพราะ
2552การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการซิกซ์ซิกมาและการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์วิชัย เสวกงาม
2552การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนสิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์
2554การพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกบัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจน์
2553การลดของเสียจากการอบยางในกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEAรณชัย ไม้สนธิ์
2554การลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมสุตันตรา แซ่จิว
2554การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งจุฑามาศ รัตนกุล
2553การลดข้อบกพร่องในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปศศิวิมล วิวิชชานนท์
2555การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมสุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์
2542การลดปริมาณงานกลับคืนมาแก้ไขในการผลิตชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าจิรฉัตร เริงจารุพันธ์
2556การสร้างต้นแบบลักษณะทดสอบได้โดยอัตโนมัติจากข้อกำหนดความต้องการที่ถูกเก็บเกี่ยวนาวิน เฟื่องฟู
2551การออกแบบระบบการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซักของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวนโดยประยุกต์แนวทาง ISO/IEC 17025: 2005สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์
2552การออกแบบแผนการตรวจสอบหลายขั้นตอนในโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สุรินทร์ ศิริคำหอม