Browsing by Subject Quality control

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 33 of 33 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมสุตันตรา แซ่จิว
2554การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งจุฑามาศ รัตนกุล
2553การลดข้อบกพร่องในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปศศิวิมล วิวิชชานนท์
2555การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมสุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์
2542การลดปริมาณงานกลับคืนมาแก้ไขในการผลิตชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าจิรฉัตร เริงจารุพันธ์
2556การสร้างต้นแบบลักษณะทดสอบได้โดยอัตโนมัติจากข้อกำหนดความต้องการที่ถูกเก็บเกี่ยวนาวิน เฟื่องฟู
2551การออกแบบระบบการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซักของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวนโดยประยุกต์แนวทาง ISO/IEC 17025: 2005สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์
2552การออกแบบแผนการตรวจสอบหลายขั้นตอนในโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สุรินทร์ ศิริคำหอม
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะและระดับการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุจันทนี วีระชัย
2553สภาพและปัญหาการบริหารประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานครนราจันทร์ กิตติคุณ
2550แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพวิรุจน์ สมโสภณ