DSpace  
 

CUIR at Chulalongkorn University >

Browsing by Title

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 30445 to 30464 of 51317
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ขงเบ้งดีดกระจับปี่ ดีดพิณ หรือตีขิมกันแน่จินตนา ธันวานิวัฒน์
2550ขนบการบรรเลงวงปี่จุมในซอตั้งเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพ่ออุ่นเรือน หงษ์ทองเมธินี ตุ้ยสา
2549ขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์วรรณภา ชำนาญกิจ
2538ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับ ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบที่มีแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกันพิชัย ละแมนชัย
2536ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวแปรพยากร์ ที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบ ในการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณแสงจันทร์ เจริญพงศ์
2521ขนาดของตัวอักษรไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กเริ่มเรียนพราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
2556ขนาดของห้องชุดพักอาศัยที่มีผลต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในอาคารชุดระดับราคาปานกลาง บริเวณเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีศึกษา : โครงการ ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร โครงการลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ และโครงการลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)มัลลิกา ฟักทองพันธ์
2547ขนาดครัวเรือน รายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2543 : บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปิยาวรรณ สกุลเจริญ
2539ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์
2527ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไบวารีเอทนอร์มอลกรรณิกา เลียงเจริญสิทธิ์
2545ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ตัวสถิติ Z และตัวสถิติ Tธนากร อนันต์สิทธินนท์
2548ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบไคกำลังสอง ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกติจุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม
2540ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบที ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกตินภัสวรรณ ชาติวัฒนานนท์
2514ขนาดตัวอักษรไทยที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
2539ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับศึกษาระบบนิเวศป่าผลัดใบแบบต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกนก เลิศพานิช
2547ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีดภัทร์นฤน บุษสาย, 2525-
2539ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์เม็ด สำหรับการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานย้อมผ้าวจน์สิร ประยูรพรหม
2542ขนาดและความถี่ของน้ำหลากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสุดารัตน์ คำปลิว
2519ขนาดและแบบของตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมสำหรับแบบเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลายสุกรี รอดโพธิ์ทอง
2515ขนาดและแบบตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมกับแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาธีรศักดิ์ อัครบวร
Showing results 30445 to 30464 of 51317
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback