Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 57074 to 57093 of 79597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549นมผงขาดมันเนยและน้ำตาลเพื่อเป็นสารปกป้องเซลล์ในการทำแห้งแบบพ่นกระจายแบคทีเรียโพรไบโอติกจตุพร คงทอง
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นรกสมัยใหม่ : การประกอบสร้างใหม่ของภาพนรกแบบคลาสสิกสโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์
2566นรกและสวรรค์ในธรรมบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธนพล ตายี่จัน
2539นลาฏธาตุวส : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระมหาเจริญ แก้วรัตน์
2548นวนิยายของชินูอา อาเชเบ : จักรวรรดินิยมกับผลกระทบต่อสังคมดั้งเดิมของไนจีเรียดวงฤทัย หอมทอง
2548นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : ผลกระทบของจักรวรรดินิยมที่มีต่อการเมืองและสังคมอียิปต์นารีมา แสงวิมาน
2550นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : วิถีและอัตลักษณ์พื้นถิ่นในวรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่นารีมา แสงวิมาน
2543นวนิยายรูปแบบจดหมายของไทยปวิวัณณ์ คำเจริญ
2541นวนิยายสงครามของเออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์ และจอห์น ดอส ปาสสอส : อิทธิพลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่มีต่อนวนิยายจารุอนงค์ เรืองสุวรรณ
2542นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2537นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์สร้อยสน สกลรักษ์
2539นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของเจมส์ คลาเวลล์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์
2547นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา : ภาพสะท้อนการเมืองและสังคมนัยนา ครุฑเมือง, 2523-
2539นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยวัฒนา มุลเมืองแสน
2546นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่อิราวดี ไตลังคะ
2541นวนิยายแนวผจญภัย : จากคิง โซโลมอนส์ ไมนส์ ล่องไพร ถึงเพชรพระอุมา (ภาคหนึ่ง)สุภารัตน์ ศุภภัคว์รุจา
2544นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอินอังคณา สุขวิเศษ, 2519-