Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 43823 to 43842 of 61733 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นมอกเลา วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรีโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2555นรกสมัยใหม่ : การประกอบสร้างใหม่ของภาพนรกแบบคลาสสิกสโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์
2539นลาฏธาตุวส : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระมหาเจริญ แก้วรัตน์
2548นวนิยายของชินูอา อาเชเบ : จักรวรรดินิยมกับผลกระทบต่อสังคมดั้งเดิมของไนจีเรียดวงฤทัย หอมทอง
2550นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : วิถีและอัตลักษณ์พื้นถิ่นในวรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่นารีมา แสงวิมาน
2543นวนิยายรูปแบบจดหมายของไทยปวิวัณณ์ คำเจริญ
2542นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2537นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์สร้อยสน สกลรักษ์
2539นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของเจมส์ คลาเวลล์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์
2547นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา : ภาพสะท้อนการเมืองและสังคมนัยนา ครุฑเมือง, 2523-
2539นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยวัฒนา มุลเมืองแสน
2546นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่อิราวดี ไตลังคะ
2544นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอินอังคณา สุขวิเศษ, 2519-
2537นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมชาวจีนในเมืองไทยพัชรี วราศรัย
2527นวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2501-2506 : การวิเคราะห์แนวคิดบาหยัน อิ่มสำราญ
2548นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากินับทอง ทองใบ
2558นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติรังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
2557นวัตกรรมกระบวนการทำงานขั้นตอนการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ทวินันท์ อยู่สุนทร