Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 52150 to 52169 of 61682 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544พจนานุกรม : ความสำคัญและพฤติกรรมการใช้ของนิสิตองค์อร ธนานาถ
2541พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-ไทยชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
2538พจนานุกรมเฉพาะวิชาที่ผลิตในประเทศไทยยุคล สินเจิมศิริ
2542พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศสแพรวโพยม บุณยะผลึก
2545พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสานจิตรกร เอมพันธ์
2548พนักงานสอบสวนกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยุติธรรมทางอาญา : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลธัญณภัทร เติมคิด
2524พบปะกับปัญญาชนไทยเหงียน, คักเวียน
2553พยาธิกำเนิดของไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยหลังจากทำให้อ่อนกำลังผ่านเซลล์เพาะเลี้ยงในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองสิทธิกร ไตรยราช
2560พยาธิกำเนิดระดับโมเลกุลของการลดระดับการแสดงออกของ G6PD ในเซลล์มะเร็งปอดพรชัย อนันตสมบูรณ์
2535พยาธิสภาพของผมร่วงในซิฟิลิสระยะที่สองฐานิศ พลานุเวช
2539พยาธิสภาพของไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัม ต่อวันเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
2512พยาธิในปลาน้ำจืดที่นิยมใช้เป็นอาหารสุวนีย์ คุณาไทย
2536พยานผู้ชำนาญการพิเศษในคดีอาญารุจิรัตน์ ชุมวรเดช
2545พยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นธนพร วุฒิกรวิภาค
2524พรรคการเมืองกับการสร้างผู้นำทางการเมืองวีรัตน์ แก้วกล่ำ
2534พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งพรชัย หวังประเสริฐกุล
2545พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับบทบาทการพัฒนาการเมือง : ศึกษากรณี พรรคเกษตรมหาชน พรรคชาติประชาธิปไตย และพรรคเสรีประชาธิปไตยบุญสม วิลาศนิศากร
2539พรรคการเมืองไทยกับการควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทยขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์
2539พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอำนาจนพดล สุคนธวิท
2533พรรคการเมืองไทยกับฐานคะแนนเสียง ศึกษากรณีของพรรคประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาติ พุ่มแก้ว