Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 54000 to 54019 of 61733 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์เอนก นาวิกมูล
2542รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2พงษ์พันธ์ จั่นเงิน
2550รสแห่งกวีนิพนธ์อุปกิตศิลปสาร, พระยา
2560รหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับธรณีวิทยาธนิตา ไชยสิทธิ์
2518รหัสตามกำหนดของคำเร้าในการเรียนคำโยงคู่ศิริพรรณ วิวัฒน์ศร
2545รหัสทางวัฒนธรรมในชุมชนอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวท์เว็บดอทพันธุ์ทิพย์ดอทคอมวรวรรณ เชาวนศิริกิจ, 2518-
2553รหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่นสุภาพรรณ ฐิตะวสันต์
2531รองนายกรัฐมนตรีฝากข้อคิดในเรื่องห้องสมุดและการอ่านสนธิ บุณยะชัย
2526รอบศตวรรษแห่งลัทธิมาร์กซ์มันเดล, เออร์เนสต์
2555รอยพระพุทธบาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรษน์รัตกสิกร
2551"รอยยิ้มแห่งมายา" : "ฝรั่ง" และการสร้างจินตนาการเรื่องเมืองไทยในนวนิยายตะวันตกร่วมสมัยนพมาตร พวงสุวรรณ
2556รอยแตกของแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ศิริรัตน์ ทรัพย์สกุล
2555ระฆัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร; วิชัย โปษยะจินดา
2559ระฆังสำริด วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่-
2558ระฆังสำริด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช-
2558ระฆังสำริด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช-
2529ระดับ gentamicin ในซีรั่มหลังได้รับยาขนาดแรก (initial dose) ในผู้ป่วยที่มีไตทำงานปกติและบกพร่อง และในผู้ป่วยขณะทำ hemodialysis : รายงานผลการวิจัยพิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร; พิศิษฐ์ จิรวงศ์; อมร ลีลารัศมี; อมรรัตน์ ลีลาภรณ์; วิมลมาศ ลิปิพันธ์
2539ระดับ เอ็นไซม์ อะดีโนซีนดีอะมีเนสใน ซีรั่ม เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์เซลในเลือดน้ำเยื่อบุช่องท้อง และช่องปอด เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากสาเหตุอื่นปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
2550ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทยอิสราภรณ์ พลนารักษ์
2528ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 1อุไร ถาวรงามยิ่งสกุล