Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 57357 to 57376 of 61569 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2525หงส์ในวรรณคดีสันสกฤตและบาลีละเอียด วัฒนไพศาล
2554หญิงร้างรักในบทละครโนของเสะอะมิวินัย จามรสุริยา
2548หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
2515หนังสือกฎหมายไทยและแหล่งสะสมทัศนา ถาวร
2531หนังสือกลอนเปล่าที่พิมพ์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2526 ถึง 2529อภินันท์ แกมแก้ว
2530หนังสือชุดที่องค์การค้าของคุรุสภาจัดพิมพ์วลัยพร สมบูรณ์
2556หนังสือทรัพยากรและคู่มือ : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2543หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2531หนังสือท่องเที่ยวเมืองไทยที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2530เสาวรส เปล่งแสงศรี
2534หนังสือนวนิยายแปลสำหรับวัยรุ่น ที่พิมพ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2526-2531วไลพร เจนสาริกรณ์
2529หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2551หนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่นฤมล เกษมสุข
2539หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์
2538หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ กับการกำหนดวาระข่าวสารการพัฒนาแก่ชุมชนดนยา ธัชชนก
2528หนังสือพิมพ์รายวันกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา เฉพาะหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนชฎา เปรมโยธิน
2537หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2533สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
2534หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นของครู ในกรุงเทพมหานครณรงค์ ขำวิจิตร์
2534หนังสือพิมพ์ไทยกับหน้าที่ในการกำหนดวาระข่าวสารวิไล ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2530หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527ปรียา ธาดาเดช