Browsing by Author กิตติ กันภัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกกับเว็บไซต์ และไดอารี่ออนไลน์พรพรรณ ชินพงสานนท์
2544การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สุพพตา ประยูรวงศ์
2550การสร้างความน่าสะพรึงกลัวใน "หนังผี" อเมริกัน เกาหลี และไทยทศพร กรกิจ
2551การสร้างความหมายใหม่ของ "วีรบุรุษและยอดวีรบุรุษ" ในภาพยนตร์ไทยณัฐ สุขสมัย
2542การสร้างและการบริโภคสัญญะในปรากฏการณ์ชีวจิต และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทัศนีย์ มีวรรณ
2554การสื่อสารผ่านบทเพลงของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยฐาปกรณ์ กระแสทิพย์
2546การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพปาริชาต สถาปิตานนท์; กิตติ กันภัย; พัฒนพงศ์ จาติเกตุ; ปิยะนารถ จาติเกตุ
2546การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อรณรงค์ปัญหาเอดส์ ใน อ.เมือง จ.เชียงรายวิภาวี ริ้วสุวรรณ
2551การออกแบบสารในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พจนาภา นวาวัตน์
2547การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกันกนกพรรณ วิบูลยศริน, 2523-
2543การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของชาวกรุงเทพมหานครจรินทร์ทิพย์ แก้วกล่ำ
2553การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์
2545การแปลงตัวตนในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ตดารินทร์ สวัสดิ์เสวี, 2519-
2553การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผ่านสื่อสารมวลชนสิริลักษณ์ ศรีจินดา
2552ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทยชมพูนุท คารวมิตร
2553ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลักเมธาวี พีชะพัฒน์
2552ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทยชโลทร โพยมยล
2549ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์กฤตยา มุ่งวิชา
2545ตรรกะการบริโภค และลักษณะสื่อคือสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลิมวรรณ ห่อทองคำ, 2515-
2550ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548ศิวนารถ หงษ์ประยูร