Browsing by Author กิตติ กันภัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 40 to 59 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ตรรกะการบริโภค และลักษณะสื่อคือสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลิมวรรณ ห่อทองคำ, 2515-
2550ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548ศิวนารถ หงษ์ประยูร
2549ทัศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองเชิงอารมณ์ของผู้ใช้โทรทัศน์มือถือที่มีต่อการรบกวนของข้อความการตลาดทางโทรศัพท์มือถือบุษลักษณ์ บุญมาก
2547ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยจรรยา จิตร์จารัตน์, 2519-
2544บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลาสิริพร สงบธรรม, 2505-
2541บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคมสายชล บูรณกิจ
2544ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2511-
2549ประสิทธิภาพของเพลงชาติไทย และผลกระทบที่มีต่อชนชั้นทางสังคมวราวัฑฒิ์ ชูโต
2551ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา"ภัทรพร ศิลปาจารย์
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสัดส่วนรายการที่ผลิตจากต่างประเทศและภายในประเทศของสถานีโทรทัศน์ยูบีซีวรจรรย์ เจริญธรรมพจน์
2549ภาพเด็กและการถอดรหัสความหมายในละครโทรทัศน์ช่วงไพร์มไทม์สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล
2542ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชมรุจิเรข คชรัตน์
2542มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.comรัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์
2545รหัสทางวัฒนธรรมในชุมชนอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวท์เว็บดอทพันธุ์ทิพย์ดอทคอมวรวรรณ เชาวนศิริกิจ, 2518-
2544ระบบสัญลักษณ์ทางเพศในละครโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีนงลักษณ์ ยิ้มศรวล, 2513-
2542รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตศุนิสา ทดลา
2535ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทยกิตติ กันภัย
2543ลักษณะความเป็นอมตะของเพลงสุนทราภรณ์พิชญ์สินี บำรุงนคร, 2520-
2551ลักษณะสัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์ผีญี่ปุ่น-ไทยต้นฉบับกับภาพยนตร์ผีฉบับฮอลลีวู้ดสร้างใหม่สุเมธ โพธิ์โสภณ
2542ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยดวงกมล เทวพิทักษ์