Browsing by Author กิตติ กันภัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542กระบวนการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สนมพร ฉิมเฉลิม
2551กระบวนการประกอบสร้างอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์ไทยในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมืองพิมพร สุนทรวิริยกุล
2547กระบวนการสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุขณัฏฐณิชา นาคงเมือง, 2522-
2552กระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมพิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
2551กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทยนันท์ธนา สุรเสวี
2550กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลุ่มรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางความคิดของเยาวชนปิยพันธ์ พันธุ์วิโรจน์
2552กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพณัฐพล สงวนทรัพย์
2549กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติในโครงการรณรงค์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียศิริพร วุฒิกุล
2552กลยุทธ์บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุนิศา เพี้ยนโอสถ
2553การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7สุกฤตา จำเนียร
2545การตอบปัญหาเรื่องเพศศึกษาของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเวทีสาธารณะกอบพงษ์ กุณฑียะ, 2512-
2546การถ่ายทอดความคิดเรื่องจิตวิญญาณในภาพยนตร์พึงพิศ เทพปฏิมา
2549การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชนพิไลวรรณ ซิบยก
2543การนำเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปีพ.ศ.2541-2542วิชชา สันทนาประสิทธิ์
2545การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา "รายการวิทยุเพื่อชุมชน" ของจังหวัดน่านวีระวรรณ ยังกิจการ, 2515-
2547การรวมกลุ่มและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้เรียน E-learning ในบริบทการสื่อสารแบบเวลาเดียวกันและต่างเวลากรรณิการ์ วรรณธนปรีดา, 2523-
2542การรับรู้ การแปลความหมาย การจดจำ และอารมณ์จากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวกวลัยลักษณ์ คงนิล, 2520-
2549การรับรู้และการตีความความหมายของเด็กประถมวัยเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศในรายการโทรทัศน์อาศยา ศิริเอาทารย์
2544การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล
2553การวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรมและการถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากรสาธิดา ตระกูลโชคเสถียร