Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 327 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ; จิโรจ ศศิปรียจันทร์; รชฎ ตันติเลิศเจริญ
2548การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปี่อยสเตรนที่มีการระบาดในประเทศไทยด้วยความร้อนสุพัฒนศักดิ์ ศุภารัตน์
2551การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปรัชญา อยู่เอี่ยมยุทธ์
2539การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิประโยชน์ ตันติเจริญยศ; ชัยณรงค์ โลหชิต; จินดา สิงห์ลอ; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย; ปิยลัมพร หะวานนท์
2546การบริโภคดินโดยคนไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ในจังหวัดปทุมธานีดวงกมล ขาวขำ, 2522-
2547การบำบัดโรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติในสุนัขโดยการเชื่อมแนวประสานเชิงกรานส่วนหน้ากัลยดา มังคละพฤกษ์, 2523-
2541การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2548การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)สุพรรษา เพ็ญมาศ
2545การประมาณค่าความแปรปรวนของอิทธิพลโดยตรงและอิทธิพลทางพันธุกรรมของแม่ต่อลักษณะน้ำหนักแรกเกิดและขนาดครอกในสุกรพันธุ์แท้ธิดา โคมแสงทอง, 2520-
2546การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกรเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
2552การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะระยะหย่านมถึงผสมครั้งแรกที่ลำดับครอกต่าง ๆ ในสุกรเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ
2543การประมาณค่าอิทธิพลโดยตรงและอิทธอิพลทางพันธุ์กรรมของแม่สำหรับลักษณะผลผลิตในโคนมลูกผสมชาตรี คติวรเวช
2546การประยุกต์ใช้เทคนิค indirect ELISA ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซิสในโลมาปากขวด (Tursiops truncatus)จริยา สุตานนท์ไพบูลย์
2549การประยุกต์ใช้แกนกระบอกฉีดยาดามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกมธุ บำรุงคุณากร
2553การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2557การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ และการเก็บรักษาน้ำเชื้อในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro)นิธิวดี เกษจำรัส
2545การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะความคงทนในการให้นมในโคนมลูกผสมโดยใช้โมเดลถดถอยเชิงสุ่มวรางคณา กิจพิพิธ, 2519-
2543การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบสายัณห์ บัวบาน
2551การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการตายแรกเกิดของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ประภัสรา คูหาอุดมลาภ