Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 228 to 247 of 327 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
2556ประสิทธิภาพและโปรแกรมวัคซีนเชื้อเป็นหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์คล้ายคิวเอ็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อเอกสิงห์ สาเรือง
2556ประสิทธิภาพในการห้ามเลือดของกาวไฟบรินจากเลือดแกะในการทำศัลยกรรมตัดชิ้นเนื้อตับในสุกรศิริลักษณ์ ลัคนหัสพร
2556ปริมาณฮอร์โมนเมสทาโนโลนตกค้างในปลานิลหลังจากการกินฮอร์โมนในระยะเวลาสั้น : รายงานการวิจัยเจนนุข ว่องธวัชชัย; พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
2549ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานโครงการณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกร ในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำในการทำนายวันคลอดโดยการวัดขนาดกะโหลกลูกสุนัขด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพรรณธิภา บริกัปปกุล
2546ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์มณฑาทิพย์ ชมแก้ว
2554ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อยศิริชัย เอียดมุสิก
2551ผลกระทบของการติดเชื้อ Streptococcus uberis เข้าเต้านมโคต่อคุณภาพน้ำนมดิบศริญญา ฤกษ์อยู่สุข
2550ผลการระงับปวดของทรามาดอลต่อระดับความร้อนที่ทำให้แมวเริ่มมีการตอบสนองเสาวณีย์ จิวลวัฒน์
2553ผลการเสริมผงน้ำดีสุกรในอาหารที่มีไขมันสูงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และสรีรวิทยาของการย่อยไขมันในไก่เนื้อระยะเล็กกนกภรณ์ ลำมะศักดิ์
2552ผลของ nandrolone laurate ต่อการเชื่อมของกระดูกในสุนัขภาคภูมิ อาษา
2549ผลของกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ต่อระดับของซัลเฟตเตตไกลโคซามิโนไกลแคนในน้ำไขข้อของสุนัขที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมปิยะ ทานประเสริฐ
2546ผลของการฉีดเคตามีนเข้าช่องเหนือเยื่อดูราของไขสันหลัง เพื่อระงับความรู้สึกของขาหลังในสุนัขสมศักดิ์ วรรธนะนิตย์, 2520-
2552ผลของการตัดกระดูกอิสเซี่ยมต่อการเย็บต่อท่อปัสสวะในสุนัขเพศผู้ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
2546ผลของการฝัง จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ใต้ผิวหนังต่อระบบสืบพันธ์สุนัขเพศเมียก่อนวัยเจริญพันธุ์ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
2544ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลักเอกชาติ พรหมดิเรก
2550ผลของการเชื่อมแนวประสานเชิงกรานส่วนหน้าโดยใช้ศัลยกรรมเยือกแข็งต่อการพัฒนากระดูกเชิงกรานในหนูตะเภาพิมพักตร์ กลับวิเศษ
2554ผลของการเติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย การแสดงออกของยีนตัวขนส่งเปปไทด์ 1สุรีรัตน์ สุธงษา