Browsing by Author ชัชชัย โกมารทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิเคราะห์เทคนิคการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010ธรรมรัฐ อากาศวิภาต
2556การวิเคราะห์แบบแผนการเสิร์ฟของกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 26จตุพันธ์ ปัญจมนัส
2549การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิลอดุลย์ หมื่นสมาน
2539การศึกษาพฤติกรรมการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของอาจารย์ ในวิทยาลัยพลศึกษาเฉลิมพล รัตนจรัลโรจน์
2537การศึกษาภูมิหลังของนักกีฬาประเภทที่ใช้แร็กเก็ต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยพจนารถ นพไธสง
2537การศึกษาภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีบุษบา แสงวรรณธีระ
2553การศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการรุกหน้าตาข่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24ภัทรพล ทองนำ
2539การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัดพันธุปรี ดาบเงิน
2556การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตบในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012กฤตยา ศุภมิตร
2559การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014แพรว สีหมากสุก
2552การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูบาสเกตบอลของทีมชาติสหรัฐอเมริกากับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29ณรงค์ ศรีสกุลแพทย์
2554การเปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ กับโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ ที่มีต่อความสามารถในการตีเทนนิสของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสณัฐพัชร ศรีสัมฤทธิ์
2528ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพฑูรย์ มหิพันธุ์
2527ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาสุเทพ ชูสิมา
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของครูพลศึกษามนเฉลา กรศรีสวัสดิ์
2557ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อจักรพงษ์ งามหมู่
2528ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครแสงเพชร คูหาเรืองรอง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556ศิริพร สันติวัฒนา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันนารีทัต โกมารทัต