Browsing by Author ชัชชัย โกมารทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 28 to 43 of 43 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาเขตกรมการฝึกหัดครูเดชา เกียรติศิริ
2549ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครสรายุธ สมบูรณ์
2519ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 8ชัชชัย โกมารทัต
2554ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่น ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปีอมรเทพ ทัศนสุวรรณ
2557ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปีไพศาล ศุภปฐม
2558ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานในเด็กหญิงอายุ 12 ปีสุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์
2557ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดในการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในนักเรียนชายอายุ 12 ปีอรรถพล มณีแสง
2551ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกพลังกล้ามเนื้อขาที่มีต่อสมรรถภาพอนากาศนิยมในนักกีฬารักบี้ฟุตบอลธำรงค์ บุญพรหม
2552ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปีอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์
2526ลักษณะและรูปแบบของการเล่นกระบี่ร่วมสมัยสัมพันธ์ พงษ์ทอง
2556สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็กมนตรี เครือวัลย์
2557สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิงอดิสร ชูทอง
2540สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเยี่ยมศรี สีแดง
2540สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทยสุภาพ พลอยแหวน
2539สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาภูมิภาคนพพร เพ็ชร์พูล
2528สาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการก่อนการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษาอัญชลี กิจจานุวัฒน์