Browsing by Author ประสิทธิ์ ภวสันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 26 of 26 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2543บทบาทของ TGF-beta1 ในกระบวนการดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัยสุภาพร สุทธมนัสวงษ์; จีรศักดิ์ นพคุณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2542ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
2548ผลของการทำไร้เชื้อ 2 วิธีต่อความหยาบของผิวและการยึดเกาะของเซลล์ SaOS-2 บน Ti-6Ai-4Vพรพรรณ ตั้งศรีพงศ์
2556ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์มโนวดี สารพานิช
2553ผลของลักษณะที่แตกต่างกันของสภาพผลึกไทเทเนียมออกไซด์ที่ขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางด้วยวิธีโซล-เจลต่อปริมาณการสร้างไฟบริน : การศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการอนรรฆพันธุ์ คำตัน
2558ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2557ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2557ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและ การพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีที่ 1พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและการพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานฉบับสมบูรณ์พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2552ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโซลเจลต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูกวรณิสร์ เพชรศุภมิตร
2544ผลร่วมระหว่างฟลูออไรด์กับเบสิค-เอฟจีเอฟหรือพีดีจีเอฟ ที่มีต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากโพรงฟันของมนุษย์กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์
2549อิทธิพลของ TNF-Alfla ต่อการสร้าง MMP-13, RANKL และ M-CSF ในเซลล์เพาะเลี้ยงเอ็นยึดปริทันต์ : รายงานผลการวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล
2548อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2546อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2545อิทธิพลของเอสโตรเจนต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการหลั่ง MMP-1 และ MMP-2 และการแสดงออกของยีน IL-6 และ NOS ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ในสภาวะที่มี IL-1 หรือ LPS : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ยงชัยตระกูล; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558เครื่องสร้างแรงกดแบบไม่ต่อเนื่องบนเซลล์เพื่องานวิจัยทางกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์ : รายงานวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์; ชลิดา ลิ้มจีระจรัส; ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
2550โครงการ อิทธิพลของเดกซาเมธาโซนในกระบวนซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโพรงฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์; นีรชา สารชวนะกิจ
2553โครงการพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์สมุนไพรไทย ด้วยระบบเส้นใยอิเลคโตรสปัน : รายงานฉบับสมบูรณ์พิชญ์ ศุภผล; ประสิทธิ์ ภวสันต์; ดวงดาว อาจองค์; อิทธิพล แจ้งชัด; ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล; ผกากรอง สังข์เสนาะ