Browsing by Author ปราโมทย์ สุกใส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริเวณที่ราบตอนกลางจังหวัดเชียงใหม่ปราโมทย์ สุกใส
2537รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรีวรรณศิลป์ พีรพันธุ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล; ณัฐรี ตั้งยงตระกูล; ปราโมทย์ สุกใส
2537รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรีวรรณศิลป์ พีรพันธุ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สุมิตรา พูลทอง; สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล; ณัฐรี ตั้งยงตระกูล; ปราโมทย์ สุกใส