Browsing by Author ระเบียบ แสงจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552คู่มือการสร้างและแก้ไขข้อมูลเว็บเพจฝ่ายบริการผู้อ่านระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริการสารสนเทศสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุภกร เมาลานนท์; ระเบียบ แสงจันทร์
2551คู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการ CU Cyber Zone : บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาคมจุฬาฯระเบียบ แสงจันทร์
2553แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ 7-8ระเบียบ แสงจันทร์