Browsing by Author ศุภจิตรา ชัชวาลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความสัมพันธ์ของแอกทิวิตีของซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตส ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill ภายใต้ภาวะแล้งอัญชลี ร่มพา
2543บทบาทของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาบางประการในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill พันธุ์ สจ.5 และ มข.35 ที่ปลูกในภาวะเค็มอัญชลี ใจดี
2541ปริมาณโพรลีนและน้ำตาลเมื่อข้าวอยู่ในสภาวะแล้ง และการคัดเลือกข้าวทนแล้งวรัญญา คำปัน
2547ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็มพงศธร กล่อมสกุล
2549ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลืองและการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808 : รายงานผลการวิจัยพงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล; กนกวรรณ เสรีภาพ; ศุภจิตรา ชัชวาลย์; รัฐ พิชญางกูร
2559ผลของความเค็มในดินต่ออัตราส่วนโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนในข้าว Oryza sativa L. พื้นเมืองไทยและการเชื่อมโยงทั่วจีโนมเพื่อการทำนายยีนที่เกี่ยวกับการสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนณัฐธยาน์ ตันติภิรมย์
2545ผลของชนิดของฟีดเดอร์เซลล์ และอาหารที่ใช้ในการรีเจนเนอเรทที่มีต่อการถ่ายยีนด้วย Agrobacterium tumefaciens เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ และสวีทเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill. cultivar Seedatip and Sweet Cherry)สายสุนี แก้วเทศ
2554ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกธเนศ จิระพรประเสริฐ
2557ผลของภาวะเครียดจากความเค็มต่อแอกทิวิตีของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันในประชากรข้าว CSSLฝนทิพย์ หนูทอง
2543ผลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโพรลีนโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไออนในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrillพรศักดิ์ ภักดีวราภรณ์
2544ผลของโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์แอคคลิเมชันต่อการสะสมโพรลีนและการแสดงออกของยีน P5CS ในถั่วเหลืองบางพันธุ์ฐปนา อัครเอกปัญญา
2550ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลองพานิษา พรเพียรภักดี
2554ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกศรีรัตน์ รอดณรงค์
2547ผลร่วมของภาวะร้อนและภาวะแล้งต่อการเติบโต ปริมาณรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการแสดงออกของยีนฮีตช็อคโปรตีนในถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrillณภัศศรณ์ ปัญญาสุข, 2522-
2548พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์นันทนา อังกินันทน์; อบฉันท์ ไทยทอง; บุศบรรณ ณ สงขลา; วิยดา เทพหัตถี; ทวีศักดิ์ บุญเกิด; พัชรา ลิมปนะเวช; ศุภจิตรา ชัชวาลย์; ชุมพล คุณวาสี; ต่อศักดิ์ สีลานันท์; พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล; ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี; เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์; ชนิตา ปาลิยะวุฒิ; ปริญญนุช ดรุมาศ; ฐปนา บางยี่ขัน; สหัส จันทนาอรพินท์
2547พัฒนาการของดอกถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill ภายใต้ภาวะแล้งปิยวัชช นิติกุล, 2522-