Browsing by Author กนกวรรณ เสรีภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาและการประยุกต์ฟิล์มบางไคโทซานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4ภานุพงศ์ อำไพชัยโชค
2547การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดหวานโดยการลดอุณหภูมิด้วยน้ำสุกัลยา ภู่ทอง
2558การเติบโต ผลผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้ตัดดอกพันธุ์ริชชี่ เรด และพันธุ์สิรินทร์คลาสสิคอริสา วันทัศน์
2554การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทองอรรคพล สันติวิภานนท์
2547การใช้แคลเซียมคลอไรด์และไคโตซานรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน Nephelium lappaceum L. cv. Rongrianรุ่งนภา อินทปิ่น
2550การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.เพทาย จรูญนารถ
2554ความสามารถในการขจัดรีแอกทีฟออกซิเจนสปีชีส์ของพืชอาหารพื้นบ้านในจังหวัดน่านกมลวรรณ โชติพฤฒิพงศ์
2558ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานนฤมล เตือนสติ
2555ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรแอสคอร์เบต-กลูทาไทโอนในช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน Dendrobium ‘Khao Sanan’ และพันธุ์บูรณะเจตน์ Dendrobium ‘Burana Jade’ภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ
2554ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
2560ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการเสื่อมตามอายุของกล้วยไม้สกุลหวาย ‘มะลิไวท์’ ที่กลุ่มเรณูได้รับความเสียหายชวิศา สุขพิทักษ์
2559ผลของกากไคทินจากฤดูปลูกแรกต่อผลผลิตของผักกาดหอม Lactuca sativa L. ในฤดูปลูกที่สองภัทรพล พลูพัฒน์ธนกิจ
2561ผลของการรม 1-เมทิลไซโคลโพรพีนซ้ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์ขาวสนานกลย์ภัทร์ ใจแข็ง
2545ผลของการแช่น้ำร้อนกล้วยหอมทองก่อนการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและความเสียหายจากอุณหภูมิต่ำหลังการเก็บรักษาจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์
2548ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์และไคโตซานต่อการรักษาคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อน Zea mays L. ระหว่างการเก็บรักษาฉัตรวรุณ พจนการุณ
2549ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลืองและการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808 : รายงานผลการวิจัยพงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล; กนกวรรณ เสรีภาพ; ศุภจิตรา ชัชวาลย์; รัฐ พิชญางกูร
2556ผลของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มนาโนคอมพอสิตต่ออายุการเก็บรักษา องค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการขจัดรีแอกทีฟออกซิเจนสปีชีส์ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4บุษรินทร์ วรรณบุษปวิช
2548ผลของแคลเซียมคลอไรด์และไคโตซานต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวฝักกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moenchนวลนภา เจริญรวย
2561ผลของไคโทซานและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าพริกหวานศรสวรรค์ เวทมนต์
2554ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกศรีรัตน์ รอดณรงค์