Browsing by Author กัลยา เลาหสงคราม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลอรอง จันทร์ประสาทสุข
2552การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่นธิดา มหาเมฆทัศนีย์
2534การปรับปรุงกระบวนการผลิต และยืดอายุการเก็บไส้กรอกเปรี้ยวอีสานอนุรัตน์ พัฒนวิบูลย์
2554การผลิตโยเกิร์ตนมแพะผงโดยการทำแห้งแบบพ่นฐิตาภรณ์ รัดริน
2538การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผงสำเร็จรูปศุกฤตย์ ไทยอุดม
2529การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้งพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
2549การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มลูกเดือย Coix lacryma-jobi Linn. ผงภัทรี ทิพยรักษ์; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุวรรณา สุภิมารส; กัลยา เลาหสงคราม; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล
2535การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัยชัยยุทธ ธัญพิทยากุล; กัลยา เลาหสงคราม; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; พิชญ์อร วนาอินทรายุธ; สรายุทธ ชำนิกุล
2545การสกัดสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่างเกษมศรี พงษ์เสรี
2545การให้ความร้อนโดยวิธีโอห์มมิกเพื่อการพาสเจอไรซ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมเนื้อสับปะรดปนิธัตถ์ พลายชุม
2532จลนพลศาสตร์การสลายตัวของวิตามินเอในตับหมูสดและผลิตภัณฑ์ตับบด ในกระบวนการให้ความร้อนสันทนา ธรรมจริยาพันธุ์
2529จลนศาสตร์ของการสลายตัวของกรดโฟลิกในกระบวนการให้ความร้อนอารี ตั้งบุญธินา
2547ผลการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยาเชื่อมขวางด้วยหมู่ฟอสเฟต ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชสาคูไทย (Maranta arundinaceae L.) และสตาร์ชสาคูจีน (Canna edulis Ker.)นพร แซ่เบ๊, 2523-
2545ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของสตาร์ชข้าวเหนียวสุพัตรา งามอุรุเลิศ
2559ผลของการเก็บรักษาและน้ำมันหอมระเหยต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของเนื้อขากบ Hoplobatrachus rugulosusอภิญญา จรัสโรจนกุล
2556ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษาศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์
2548ผลของพันธุ์และกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่างภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ
2535ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางความร้อนของมะละกอและมะม่วงวิโรจน์ ฤดีศานต์
2529ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อปริมาณฮิสตามีนในปลาโอสดและปลาโอกระป๋องอรวรรณ คงพันธุ์