Browsing by Author กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของออกซิเรสเวอราทรอล: รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ปิติ จันทร์วรโชติ
2532การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; นิจศิริ เรืองรังษี
2550ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
2539สารต้านมาลาเรียจากน้ำเต้าลม : รายงานผลการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; จิระพันธ์ กรึงไกร
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์