Browsing by Author จันทนา จันทโร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การกำหนดวิธีการการควบคุมการแปรผันของระบบการวัดด้วยเทคนิค GRR: โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมภพ ตลับแก้ว
2552การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์นพดล ศรีพุทธา
2549การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนูยศธนา เสน่หา
2538การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์อนันต์ชัย สกลรักษ์
2550การปรับปรุงรูปแบบการประมาณการใช้สารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิตเบาะรถยนต์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์พันธุ์วิวัฒน์ ถานิสโร
2540การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมพรรณิดา วิมุกตานนท์
2544การพัฒนาระบบคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อัจฉรา น้อมธรรม
2553การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมเบญจวรรณ นิรมิตวสุ
2539การลดของเสียในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
2553การลดปริมาณขยะขวดพลาสติก PET โดยการตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลกนิษฐา นาคประเสริฐ
2540การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่อภิชาติ ลิลิตการตกุล
2549การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมปานรัตน์ อินทปัญญา
2538การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกสุรีย์พร สุรัตน์
2551การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตามดารณี ศิลพร
2551การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้โรงงานควบคุมปฏิบัติตามอมรรัตน์ บุญใจใหญ่
2521การศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานรีดเหล็กเส้นขนาดเล็กจันทนา จันทโร
2527การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการนำก๊าซมีเทน จากก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตา ในโรงงานอุตสาหกรรมสมโชติ รัตนผุสดีกุล
2526การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานีอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
2526การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยางพาราสว่าง วรรณศุภผล
2525การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตหัวน้ำหยด และเครื่องฉีดพ่นน้ำยรรยง ศรีสม