Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1688  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในประเทศกัมพูชาเฉลิมชาติ ไชยสาร
2560กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิละสัก สีหาวง
2560กระบวนการ และปัญหาในการย้ายหอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด : กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชญานิน โกศล
2548กระบวนการการจัดรูปที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการบริเวณสวนหลวง ร. 9 กรุงเทพมหานครกิตติ สุขสว่างรุ่งโรจน์
2544กระบวนการการประสานประโยชน์ทางที่ดิน : กรณีศึกษาชุมชนเซ่งกี่ปริญญา มรรคสิริสุข
2559กระบวนการการพัฒนาศูนย์การค้าแบบเปิดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา: กรณีศึกษา โครงการท่ามหาราช กรุงเทพมหานครปรียาบดี ศรีแหลมสิงห์
2556กระบวนการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ปิยะวัฒน์ ชัยเอกสิทธิ
2556กระบวนการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลวลี ปุยนุเคราะห์
2555กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)รณกร ชมธัญกาญจน์
2545กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการชลลดา รัตนาธิเบศร์บุษบง เจริญพันธ์โยธิน
2561กระบวนการก่อสร้างเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมกรณีศึกษาโครงการบ้านวัฒนธรรมบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพงศ์ชวิน อุดหนุนสมบัต
2545กระบวนการขยับบ้านหลังย้ายขึ้นจากคลองพิชัยของเคหะชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวริศรา ตั้งจิตเจริญพงศ์
2552กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการต้นข้าว พันธ์ครุธ
2557กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการโครงการศูนย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์ชุมชนบึงพระรามเก้าและชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาปรางโชสุก สุพรรณนานา
2555กระบวนการดำเนินงานบริหารชุมชนของบริษัทรับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบึงกุ่ม นนทบุรี(วัดกู้ 2) ลาดกระบัง 2 และสุวรรณภูมิ(วัดศรีวารีน้อย)อุรชา อรรถคัมภีร์
2559กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่บริเวณพื้นที่พร้อมพงษ์และทองหล่อ กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา โครงการเทล่า ทองหล่อ 13 โครงการบีทนิค สุขุมวิท 32 และ โครงการคราม สุขุมวิท 26วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์
2557กระบวนการทำความสะอาดพื้นที่บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา 6 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครวรยุทธ กุลลิมา
2554กระบวนการบริหารโครงการออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศลลิตา เจียมวัฒนศิริกิจ
2552กระบวนการประมูลซื้อทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางจากกรมบังคับคดีในเขตอำนาจของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550ประหยัก ครุฑกล่อม
2558กระบวนการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าเพื่อเป็นศูนย์การค้า: กรณีศึกษาโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานครศุภวรรณ โหมวานิช