Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 590  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กฎของเทย์เลอร์และโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยศันศนีย์ แซ่เบ๊
2541กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย : กรอบ ข้อเสนอแนะ และ การควบคุมดูแล การให้บริการเลอสรร ธนสุกาญจน์; จิตตภัทร เครือวรรณ์; สุธรรม อยู่ในธรรม
2558“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2556กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ
2548กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพปัญญา เลิศสุขประเสริฐ
2551กระบวนการกำหนดนโยบายเอทานอลวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
2544กระบวนการถ่ายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมู่บ้านแม่จันหลวง จังหวัดเชียงรายนุชนาฏ พุ่มวิเศษ
2550กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปาณิสรา นาชะ
2553กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์
2553กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทุนนิยมการค้า โดยผ่านพัฒนาการของระบบโรงเรียนพาณิชย์ในประเทศไทยลัดดา ศุทธิไวทูรย์
2560กระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทยปกรณ์สิทธิ ฐานา
2550กระบวนการหลุดพันจากความเป็นหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
2546กระแสเงินทุนกองทุนรวม ความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และผลกระทบของค่าธรรมเนียมกองทุนบุษยพรรณ วัชรนาคา
2548กลยุทธ์และผลตอบแทนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
2549กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุพรรณี เกลื่อนกลาด
2526กลไกการครอบงำทางอุดมการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในประเทศไทยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2558การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงานพชรณดา เลิศบางพลัด
2547การกวดวิชากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจศิวพงศ์ ธีรอำพน, 2524-
2549การกำกับสถาบันการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจวิรงรอง วิโรจน์รัตน์
2544การกำหนดค่าปล่อยมลพิษ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟอกหนังอภิศักดิ์ สิทธิโชคอรุณ