Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 229  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533กระบวนการคอนแทกต์สเตบิไลเซชันไร้อากาศแบบกวนสมบูรณ์อภิสิทธิ์ ศรีสุรินทร์
2527กระบวนการตกผลึกแบบใหม่ในผังนาเกลือจำลองแบบน้ำเกลือไหลต่อเนื่องอมรวดี ยินอัศวพรรณ
2539กระบวนการตรวจสอบกันเองระหว่างหนังสือพิมพ์รายวัน ในช่วงปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2539อรนุช วานิชทวีวัฒน์
2537การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis)บังอร ฉางทรัพย์
2551การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่านหินเพ็ญพร ฉายะวาณิชย์
2530การกำจัดไนโตรเจนด้วยระบบแอกทิเวตเตดสลัดจ์ แบบดีไนตริฟิเคชันเกิดที่หลังทัศนีย์ แซ่เตีย
2534การก่อเม็ดตะกอนโดยสารส้มนฤชา ฤชุพันธุ์
2527การคัดเลือกโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กปรีดา อัตวินิจตระการ
2532การจัดบริการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัยของรัฐอมรรัตน์ ประสานศัพท์
2539การจัดเก็บภาษีจากการโอนทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภิรัตน์ เจียรนัย
2531การซื้ออาวุธทันสมัยกับการเมืองระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทยกับเครื่องบินเอฟ-16พันธ์นิดา ธูปะเตมีย์
2526การตลาดเพื่อการส่งออกผลไม้กระป๋องไปประเทศตะวันออกกลางนรีทิพย์ ทุ่งกาวี
2528การทำนายการทรุดตัวของคอสะพานในบริเวณดินอ่อนโดยใช้หน่วยแบริ่งทินกร โรจนธารา
2539การนำนโยบายโสเภณีเด็กไปปฏิบัติภูริฉัตร เชิดชู
2536การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอรพรรณ มูลจันทร์
2538การนำเสนอรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล ด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับพยาบาลวิชาชีพทำนอง สินอยู่
2537การนำโลหะนิกเกิลในน้ำเสียจากการชุบโลหะกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนทิพย์ ชัยวิริยกุล
2533การบริหารกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ : การศึกษาเฉพาะกรณีปรีดา รุ่งโรจน์
2533การปฏิบัติงานของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5มงคล จินตนประเสริฐ
2539การปฏิเสธในหน่วยสร้างกริยาเรียงพื้นฐานในภาษาไทยคีโยโกะ ทาคาฮาชิ