Browsing by Author ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กลยุทธ์การจัดเส้นทางในโครงข่ายแอดฮอกเคลื่อนที่เพื่อการรับรู้ข้อมูลจราจรในสภาพแวดล้อมเมืองนิภัทร พึ่งสวัสดิ์
2556กลไกการปรับราคาตามเวลาสำหรับการให้บริการไฟเบอร์ทูเดอะ โฮมบนพื้นฐานของคุณภาพการบริการเชิงเวลาประวิงลภัสสิริ เทียนทอง
2555กลไกการแพร่สัญญาณแบบเลือกสำหรับโครงข่ายแอดฮอกระหว่างยานพาหนะโดยใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์บนถนนรัฐพล ผิวกำพล
2553การควบคุมการตอบรับการเรียนด้วยแรงจูงใจจากจากค่าบริการแบบพลวัตสำหรับทราฟฟิกที่มีการเคลื่อนที่ในโครงข่ายเซลลูลาร์ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา
2553การควบคุมการเรียกโดยใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในวิธีการเลือกเข้าใช้โครงข่ายสำหรับโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์สัญญา จตุวงษ์วิวัฒน์
2549การจัดสรรเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอกโกวิทย์ สิทธิ
2557การจัดหาเส้นทางแบบมัลติแคสต์ของไอพีทีวีในโครงข่ายเอสดีเอ็น/โอเพนโฟลว์พรณิภา รัตนาวดี
2557การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบเสิรมแรงด้วยเร็พพิวเทชันของเส้นทางในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเตือนเหตุอุทกภัยณัฐธิดา ขาวสะอาด
2549การบูรณะโครงข่ายโดยใช้ค่าปัจจัยการกระจายโหลดเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับค่าสมรรถนะความอยู่รอดของโครงข่ายธีระวัฒน์ ไกรฤกษ์
2548การพัฒนาวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะการส่งเพื่อการจัดการพลังงาน ในโครงข่ายแอดฮอกให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ปกรณ์ กุลศิริมงคล
2557การพัฒนาโพรโทคอลของเกตเวย์สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมาตรฐาน IEEE1888 กับมาตรฐาน ETSI M2M เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารธีรพันธุ์ กลิ่นประทุม
2548การลดความผิดพลาดของการบ่งชี้ถึงความผิดปกติในโนดโครงข่ายพิชัย วัฒนะภราดร
2548การวางความจุสำรองสำหรับการบูรณะช่วงการเชื่อมต่อเชิงตรรกะภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสียหายของช่วงการเชื่อมต่อทางกายภาพขวัญตา เติมแสงสิริศักดิ์
2551การวางเส้นทางป้องกันร่วมกันหลายระดับชั้นแบบสถิตสำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์พรพงศ์ ชิวชรัตน์
2554การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการกู้กลับร่วมหลายระดับชั้นสำหรับทราฟฟิกแบบมัลติคาสต์จุมพล สุขวัฒนานุกิจ
2559การวิเคราะห์สมรรถนะของโพรโทคอลการแจกจ่ายข้อมูลในโครงข่ายแอดฮอกสำหรับยานพาหนะ โดยใช้สถาปัตยกรรมชื่อข้อมูลศศิรมย์ เทียนน้อย
2549การออกแบบการจัดสรรเส้นทางใหม่ในโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์เมื่อโครงข่ายเกิดความเสียหายหนึ่งโนดคุณนันต์ ลือกิจนา
2552การออกแบบทอพอโลยีเซนเซอร์ไร้สายริมฝั่งแม่น้ำ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์นริศรา โสภายนต์
2552การเพิ่มความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาการเดินทางจากข้อมูลอัตราส่วนการครอบครองพื้นที่เชิงเวลาสำหรับถนนในเมืองพัชรี ไพสิฐธนากร
2557อัลกอริทึมการจัดเส้นทางโดยใช้ช่วงชีวิตของข่ายเชื่อมโยงสำหรับโครงข่ายแอดฮอกเพื่ออากาศยานเชิงพาณิชย์ชนัญญ์ธร นิลนิธิวัฒน์