Browsing by Author ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การทรงตัวและการล้มของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายชนิดต่าง ๆรัชดาพร จุลละนันทน์
2549การศึกษาการฟื้นตัวของอัมพาตใบหน้าภายหลังได้รับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดฉันทนา ลือขจรชัย; ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2552ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัยดุจใจ ชัยวานิชศิริ; ศิริพร จันทร์ฉาย; ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์
2544ผลการตอบสนองของกล้ามเนื้อด้านความแข็งแรงในผู้ป่วยกล้ามเนื้อต้นขาลีบต่อการเสริมสารครีเอทีนจักรพงษ์ ขาวถิ่น
2554ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าประสาทกล้ามเนื้อ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่า และประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพนิดา ไชยมิ่ง
2547ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยเทคนิคสตาร์เอ็คซเคอชั่นต่อความมั่นคงของข้อเท้าในนักกีฬาที่ข้อเท้าแพลงเลอสันต์ หนูมาโนช, 2517-
2546สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2554สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าและแรงที่กระทำต่อข้อ patellofemoral ขณะออกกำลังกายแบบ semi-squat และแบบ lungeพัชราวดี ศรีรักษ์
2553อุบัติการณ์การบาดเจ็บและสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเจ็ดคนหญิง ทีมชาติไทยกรรณิกา ชูชาติ