Browsing by Author ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การกราฟต์ผ้าไหมไทยด้วยไคโตซานโดยใช้ดีบีดีพลาสมาเพื่อให้คุณสมบัติต้านแบคทีเรียขวัญชนก ราบรื่นทวีสุข
2553การขึ้นรูปวัสดุกำบังนิวตรอนที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติกับยางสังเคราะห์เอสบีอาร์และสารดูดกลืนนิวตรอนชญานิษฐ์ จำปี
2555การคัดเลือกข้าว (Oryza Sativa L.) ให้ทนต่ออะลูมิเนียมโดยการฉายแคลลัสจากเมล็ดข้าวด้วยรังสีแกมมาศิริลักษณ์ ชูแก้ว
2555การประเมินหาขอบเขตพื้นที่ควบคุมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเบื้องต้น : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีนิธิมา หล่อใจ
2553การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นอะครีลิคที่ผลิตโดยใช้กระบวนการพอลิเมอไรเซชันด้วยรังสีแกมมาวีรพล จินโจ
2561การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้เครื่องไดอิเล็คทริคแบร์ริเออร์ดิสชาร์ตพลาสมาแบบหัวฉีดละอองกุลนันทน์ ภูประสิทธิ์
2553การพัฒนากำบังรังสีแบบโปร่งแสงชนิดใหม่สำหรับรังสีแกมมาพลังงานต่ำโดยมีอะคริลิกและยูเรเนียมด้อยสมรรถนะเป็นองค์ประกอบนัฐพร คำวัง
2554การพัฒนาพอลีเอทิลีนพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอมีดอกซิมเพื่อใช้ดูดซับยูเรเนียมในน้ำจืดสงวนศักดิ์ ใฮ้กันยา
2555การพัฒนาวัสดุกำบังรังสีแกมมาพลังงานต่ำที่มีความยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติ ยางสังเคราะห์เอสบีอาร์และบิสมัทนิพัฒน์ เขาทอง
2552การพัฒนาเครื่องวัดความหนาแน่นสำหรับชั้นบัฟเฟอร์ของเม็ดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบไตรโซภาคภูมิ พรหมเอื้อ
2557การยืดอายุการเก็บรักษาไข่เป็ดโดยเคลือบด้วยไคโตซานที่เตรียมจากการฉายรังสีแกมมากัตตพล ชมไพบูลย์
2554การยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่โดยเคลือบด้วยไคโตซานที่เตรียม จากการฉายรังสีแกมมาสุกัญญา ยาเสร็จ
2557การลดความลื่นของกระดาษโดยใช้ดีบีดีพลาสมาอัญชิสา สุรัตนชัยการ
2559การลดความหนืดของน้ำมันปาล์มและน้ำมันหมูโดยใช้ลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงธนวรรธน์ บุญอาษา
2552การลดความหนืดของน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์บางชนิดโดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
2557การสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเรเนียมเอมีดอกซิมโดยการกราฟต์เมทตะคริลิคแอซิดและอะคริโลไนไตรล์ลงบนเส้นใยพอลีเอทิลีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอนอัมพิการ์ จาวะนา
2559การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสำหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ำทะเลชัยเรือง กนกวรกาญจน์
2554การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์พอลิเมอร์ดูดซึมมาก จากการกราฟต์พอลิอะคริลาไมด์ลงบนคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดยการฉายรังสีแกม มา เพื่อควบคุมการปลดปล่อยเคมีเกษตรอุรารักษ์ จันทะวงษ์
2553การหาการกัดกร่อนของพื้นผิวคอนกรีตกำบังรังสีจากอันตรกิริยากับโลหะผสม เหล็ก ตะกั่ว ดีบุก บิสมัทหลอมเหลวศึกษิต แสงแก้ว
2553การหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของเงินในเซอร์โคเนียมคาร์ไบต์ในช่วงอุณหภูมิ 1400 °ซ - 1600 °ซฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล