Browsing by Author ตรีศิลป์ บุญขจร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยปราโมทย์ ระวิน
2552กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรมพัชนี ตั้งยืนยง
2555การประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยวิทยา วงศ์จันทา
2539การวิเคราะห์ชาตกัฏฐกถาด้วยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์อนุสรณ์ อุณโณ
2546การศึกษาวิเคราะห์ตัวละครชายในวรรณกรรมของยะซุนะริ คะวะบะตะศิริวรรณ ปรีชานฤตย์, 2517-
2527การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายของ ก.สุรางคนางค์บุญศิริ ภิญญาธินันท์
2542การศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลนชะปีเกล กับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลกศิริพร ศรีวรกานต์
2543การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนสตรีของไทยและเกาหลีคึน เฮ ซิน
2557การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดนสุรัฐ เพชรนิรันดร
2543กำเนิดและพัฒนาการของนวนิยายสัจนิยมแนวมหัศจรรย์นพวรรณ รองทอง
2546ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์นิพนธ์ ศศิภานุเดช, 2522-
2550ความซับซ้อนของการเล่าเรื่อง : ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีร่วมสมัยของไทยเสาวณิต จุลวงศ์
2561ความย้อนแย้งแห่งเสรีภาพในนวนิยายเรื่อง ความฝันในหอแดง และนวนิยายของมั่วเหยียนนัยน์พัศ อธิษฐ์พัส
2553ความสุขของสตรีสูงวัยในนวนิยายไทย ระหว่าง พ.ศ. 2525-2552รัญวรัชญ์ พูลศรี
2553ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมาอัษมา มหาพสุธานนท์
2555จากวรรณกรรมสู่ละครเพลงไทยร่วมสมัย : ความรักกับการประกอบสร้างตัวละครเอกหญิงอาทรี วณิชตระกูล
2542ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และบทละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่สุภัททิรา รอดบุญธรรม
2544ตะวันออกในตะวันตก : ภาพลักษณ์ความเป็นจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายจีนนิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย์
2551ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทยพิเชฐ แสงทอง
2539นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยวัฒนา มุลเมืองแสน