Browsing by Author ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 87  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การประดิษฐ์เครื่องวัดความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอานัต หัตถา
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วนนราภรณ์ ขันธบุตร
2553การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายจินตนา สรายุทธพิทักษ์
2547การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกายสมบูรณ์ อินทร์ถมยา
2549การพัฒนาแบบสอบถามกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุคุรุศาสตร์ คนหาญ
2549การพัฒนาแบบแผนการออกกำลังกายแบบท่ารำไม้พลองกระบี่กระบองที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุรุจน์ เลาหภักดี
2553การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิตสบสันติ์ มหานิยม
2538การพัฒนาโปรแกรมการฝึกนักกรีฑาด้วยการเสริม วิธีการฝึกแบบพลัยโอเมตริกและไอโซคิเนติควันชัย บุญรอด
2545การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอลไวพจน์ จันทร์เสม
2550การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดสุดา กาญจนะวณิชย์
2561การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาสุตาภัทร ประดับแก้ว
2554การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อพัฒนาความจำและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเกษร อุทัยเวียนกุล
2539การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากลศุกล อริยสัจสี่สกุล
2553การวิเคราะห์อัตราการเต้นหัวใจและกรดแลกติกในเลือดระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวของนักกีฬาระดับเยาวชนณธร พงษ์วิชชุลดา
2536การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น็อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกวัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์
2542การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
2540การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยสิทธิ รัตนราษี
2534การศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของสตรีมีครรภ์ และมารดาหลังคลอดพงษ์รัตน์ รัตนโภคา
2533การศึกษาระดับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครสุคนธ์ แสงสุข
2558การศึกษาลักษณะส้นของรองเท้าสตรีวัยทำงานที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อขา แรงกดใต้ฝ่าเท้าและแรงปฏิกิริยาจากพื้นในขณะเดินจิรายุ วงษ์ปัญญา