Browsing by Author ทอแสง เชาว์ชุติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความรักในมหานคร: ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและการโหยหาอดีตในวรรณกรรมเอเชียร่วมสมัยฐิติมา กมลเนตร
2559ความเป็นธรรมทางสังคมในบันเทิงคดีแนวอาชญากรรมอเมริกันร่วมสมัยไพลิน จินดาฤกษ์
2557ชาตินิยมในนวนิยายของทมยันตี : จากมุมมองทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฌากส์ ลากองทอแสง เชาว์ชุติ
2560ตัวละครหญิงกับปิตาธิปไตยในนวนิยายสืบสวนสอบสวนร่วมสมัยของอเมริกาสุทัตตา พาหุมันโต
2555บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัยไทวิกา อิงสันเทียะ
2558ปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกานต์ธิตา ขยันการนาวี
2558ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัยวรานันท์ วรวัฒนานนท์
2553อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทยอนัญญา วารีสอาด
2554อายุ เพศสถานะ ชนชั้นและชาติพันธุ์ : การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องชุดนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง คุณป้ามาธูร และสโมสรนักสืบมนัสวี พรหมสุทธิรักษ์
2560เรือนร่างในอาชญนิยายร่วมสมัยแนวฆาตกรต่อเนื่องของอเมริกาและญี่ปุ่นปราง ศรีอรุณ