Browsing by Author ทิพภากร รังคสิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานครทิพภากร รังคสิริ
2557ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
2548ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน : ผลการวิจัยทิพภากร รังคสิริ
2554นวัตกรรมระบบชี้แนะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ บริหารความผูกพันของลูกค้าพิรวรรณ วนิชลานันท์
2553นวัตกรรมสื่อพหุสัมผัสสำหรับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ร่วมกับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) : กรณีศึกษา เมืองโบราณ (ประเทศไทย)เนตรทราย สิทธิมงคล
2557นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน สำหรับการตลาดค้าปลีกสีเขียวและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยธนากุล ชัยวารีวิทย์