Browsing by Author ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กฎของการผสมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสัน สำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบต่อศักดิ์ ทองสุกดี
2552การกักเก็บน้ำมันตะไคร้โดยใช้การอบแห่งแบบพ่นฝอยมาลินี แก้วปัญหา
2542การคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ววารุณี ศุภเศวตหิรัญ
2550การดูดซับและการคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยไพริดีนหรือฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยน้ำวิกฤตวิชุตา ชูเลิศ
2553การตกผลึกแบบชั้นของแข็งของสารผสมของกรดปาล์มมิติกและกรดโอเลอิกพัชรกมณฑ์ เพ่งสุข
2546การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์; Tsustumi, Atsushi; พิรดี สุนทรสถิตย์
2543การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพกษม สัตยาวุฒิพงศ์
2549การปรับสภาพพื้นผิวของรีโซซินอล-ฟอร์มาดีไฮด์คาร์บอนเจลโดยใช้กรดไนตริกและพลาสมาอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
2547การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์
2546การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่งอย่างสม่ำเสมอสำหรับอากาศที่มีฝุ่นฟุ้งดำรงค์ศักดิ์ เอี๊ยวชัยพร
2542การพัฒนาเครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด ระดับเล็กกิตติพงษ์ พัฒนทอง
2547การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัดฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519-
2542การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอนพีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์
2541การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบสิรีพร คชพันธุ์สุนทร
2539การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบเบื้องต้นและการจำลองการทำงานของเครื่องอบแห้งอุตสาหกรรมสุภาพร กำปั่นทอง
2546การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคที่อาศัยหลักการตกตะกอนและการคำนวณประสิทธิภาพของไซโคลนกมรัช เจิมศิริศักดิ์พงษ์
2547การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียรธัญลภัส วิสุทธิ, 2522-
2555การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานของห้องสะอาดด้วยวิธีการเชิงสถิติ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิต วอยซ์ คอยล์ มอเตอร์เกศินี พรมธิ
2553การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุนที่มีโลหะทรานซิชัน โดยการเติมเกลือโลหะโดยตรงลงในรีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์เจลหิรัญญา คุ้มไข่น้ำ
2549การสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตร โดยอาศัยการไพโรไลซิสร่วมของกลีเซอรอลกับเฟอร์โรซีนรัตนชัย ใจซื่อ