Browsing by Author ธัชชัย สุมิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดรุณี สุวิทยพันธุ์
2530การจัดการเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
2530การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบ เกราะกำบังรังสีนิวตรอนทิพวิมล ทองอ่อน
2530การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมาประสพ ธงธวัช
2541การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมาจิรศักดิ์ จงจิตวิมล
2535การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรมประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์
2536การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาธัชชัย สุมิตร; วีระชัย บัญชรเทวกุล; ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล; สุวิทย์ ปุณณชัยยะ; นเรศร์ จันทน์ขาว
2529การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสืวันชัย นิลกำแหง
2537การวัดนิวตรอนสเปกตรัมในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/1วราวุธ ขจรฤทธิ์
2531การวัดปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้างบางชนิดโดยเทคนิคการกระเจิงกลับของนิวตรอนเฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร
2539การวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูงภารตี สราภัสสร
2546การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545สุวิมล ว่องวาณิช; ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย; ศจีมาจ ขวัญเมือง; ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ
2525การวิเคราะห์ราคาของวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบใช้น้ำธรรมดา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุรศักดิ์ จิตจงยิ่งเจริญ
2532การวิเคราะห์ลักษณะการระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1-1สันติ จังพานิช
2528การวิเคราะห์โมลิบดีนัมโดยรวดเร็วในโลหะผสมหลักโมลิบดีนัม ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์พิทักษ์ ทองคง
2520การศึกษาการกระจายตัวของแกสกัมมันตรังสีที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าปรมาณูนพพล มิลินทางกูร
2527การศึกษาความเข้มข้นของแมงกานีสในโรงงานอุตสาหกรรมถ่านไฟฉายขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2531การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
2537การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชันวิชัย อนุรักษ์ฤานนท์
2531การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรีนันทชัย ทองแป้น