Browsing by Author ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การควบคุมเวอร์ชันบนสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงอินพุตของความต้องการเชิงฟังก์ชันปาริชาติ เกียรติเผ่า
2560การตรวจจับการเรียกใช้เว็บเซอร์วิซสำหรับทดสอบดับเบิลยูเอส-บีเพลณัฐพงศ์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
2552การทดสอบแบบมิวเทชันสำหรับตัวดำเนินการดัดแปลงนิพจน์ของบีเพลนัฐพล ไทยสาครพันธ์
2542การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดลประภาส ศรีชัยวัฒน์
2547การพัฒนาระบบบริการรับแจ้งเหตุขัดข้องสำหรับการใช้โทรศัพท์ประจำที่ ผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพีและแวบชินวร ชาตตระกูล
2544การพัฒนาระบบสนับสนุนเอสซีเอ็มในองค์กรซีเอ็มเอ็มพรเทพ เซี่ยวโหล
2542การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเทคนิคโคโคโม2ศรินทร์ วัชรบุศราคำ
2544การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับสร้างข้อมูลทดสอบภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์
2542การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรมทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์
2547การพัฒนาเครื่องมือสร้างข้อมูลทดสอบเพื่อสนับสนุนการทดสอบซอฟต์แวร์จากสคีมาของฐานข้อมูลกฤษณะ พิริยะกิจไพบูลย์, 2522-
2546การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างชนิดกันรุ่งทิพย์ บัณฑิตมณีรัตน์, 2516-
2558การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ชัชวาล โปร่งแสง
2556การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
2557การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสคีมาของฐานข้อมูลด้วยการใช้ยูสเคสจิรัชญา ใจแน่
2558การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าของความต้องการเชิงฟังก์ชันอภิรักษ์ คำภีระ
2560การวิเคราะห์ผลกระทบอินสแตนซ์ฐานข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าของความต้องการเชิงฟังก์ชันกฤษฎา แก่นเฉลียว
2561การวิเคราะห์ผลกระทบและควบคุมเวอร์ชันของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้าและข้อมูลนำออกของความต้องการเชิงฟังก์ชันนันท์นภัส เชิดสกุลวงศ์
2549การสร้างกรณีทดสอบจากเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมาสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ตารางตัดสินใจวิชุดา เขตอุดมคีรี
2557การสร้างกรณีทดสอบจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจอิงเหตุการณ์ขับเคลื่อนสราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์
2559การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพบีพีเอ็มเอ็นร่วมกับแผนภาพบีเพลไชยเทพ นนท์โชติ