Browsing by Author ธิติรัตน์ ปานม่วง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การประเมินคุณค่าและการปรับปรุงคุณภาพโปรตีน ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจาดถั่วเขียววรรณี วรวัฒนชัย
2544การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; วิมลมาศ ลิปิพันธ์; ธิติรัตน์ ปานม่วง; ไกรสีห์ อัมพรายน์; เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย; นิจศิริ เรืองรังษี
2546การพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์แคลอรีต่ำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเสริมเส้นใยอาหารฐิตาพร ธูปพุทรา
2551การพัฒนาสูตรอาหารฟังก์ชั่น : เครื่องดื่มมะขามผงฟู่และเยลลี่มะขามพจนา แก้วทินกร
2547การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียวนลินี อิ่มเอิบสิน
2545การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัตินิรมล อังสุมาลี
2551การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์สุดหทัย วิไลรัตน์
2531การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; ธิติรัตน์ ปานม่วง; จงดี ว่องพินัยรัตน์; นรานินทร์ มารคแมน; แสงนวล ทองเพียร
2524การศึกษาการเก็บถนอมน้ำกะทิธิติรัตน์ ปานม่วง
2532การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหารสุนันท์ พงษ์สามารถ; เรวดี ธรรมอุปกรณ์; ธิติรัตน์ ปานม่วง
2532การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ; สุธี สุนทรธรรม; ธิติรัตน์ ปานม่วง; แก้ว กังสดาลอำไพ
2528การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; สุรางค์ อัศวมั่นคง; ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ; ลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง; จงดี ว่องพินัยรัตน์; นรามินทร์ มารคแมน; พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
2529การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; สุรรางค์ อัศวมั่นคง; นรานินทร์ มารคแมน; ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ; ลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง; จงดี ว่องพินัยรัตน์; พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
2526การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง
2536การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ; ธิติรัตน์ ปานม่วง
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทยพรฤดี ศรีปทุมรักษ์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2ประภาพรรณ เตชธนัง
2539ปริมาณสังกะสีและทองแดงในอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.สุภาวดี หุ่นสวัสดิ์
2536ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มสุรางคณา พึ่งรุ่ง
2549ผลของการเสริมโครเมียมนิโคติเนตต่อระดับโครเมียมในซีรัมของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานครธัญญามาศ มงคล