Browsing by Author นพิดา หิญชีระนันทน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
21/7/2017ELECTRICAL PROPERTIES ENHANCEMENT OF POLY(METHYL METHACRYLATE) FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL APPLICATIONS-
21/7/2017GRAFT COPOLYMERIZATION OF FLUORINATED ACRYLATE MONOMER ONTO NATURAL RUBBER LATEX-
21/7/2017PREPARATION AND PROPERTIES OF NATURAL RUBBER GRAFTED WITH POLY(BUTYL ACRYLATE-CO-FLUORINATED ACRYLATE)-
2555การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิกชญาน์วัต เตโช
2552การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา
2558การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลพิชญฎา ปูรณโชติ
2553การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์เร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเคลือบบนพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับการขจัดฟีนอลจากน้ำเสียฐนิสตา เลื่อนลอย
2557การเสริมแรงและการปรับปรุงเสถียรภาพของยางธรรมชาติโดยใช้ยางอิ่มตัวที่มีอินซิทูซิลิกากิตติ องค์วงศ์สกุล
2554ดีออกซิจิเนชันของไบโอออยล์ที่ได้จากไพโรไลซิสของกระถินยักษ์ Leucaena leucocepphala โดยใช้แพลทินัมรองรับบนอะลูมินาจิราพร พยอมหอม
2555ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งวารินทร์ หาญอุดมลาภยศ
2554ผลของโครงสร้างทางเคมีของชีวมวลต่อดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพอาณัฐชัย วงศ์จักร์
2551ออกซิเดทีฟดีซัลเฟอไรเซชันของไพโรไลซิสแนฟทาโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และถ่านชาร์จากยางรถยนต์ใช้แล้วดุษฎี บัณฑิตย์
2560ไฮโดรดีออกซีจีเนชันของกวัยอะคอลและน้ำมันชีวภาพบนนิกเกิลโมลิบดินัม/เซอร์โคเนีย-อะลูมินาชนิสรา แผ่นผา