Browsing by Author นเรศร์ จันทน์ขาว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรมจุมพฏ จำเนียร
2542การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลวทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล
2550การตรวจวัดการกัดกร่อนภายในท่อเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาชวณัฎฐ์ คงธนคณา
2557การตรวจวัดสัดส่วนเอทานอลแปลงสภาพในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์ธีศิษฏ์ สองเมือง
2551การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรีนพพร ยิ้มแฉล้ม
2545การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจนนภาลัย คำสีม่วง
2544การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปีสราพรรณ พจน์ชนะชัย
2548การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟีอำไพ สุขบำเพิง
2551การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีตโดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนนฤมิต วินนุวัฒน์
2541การตรวจหารอยบกพร่องในชิ้นงานอะลูมิเนียมโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโตรสโคปีอภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา
2555การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200วราภรณ์ จันทร์เทศ
2531การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยเทคนิคแทร็ก-เอตช์นิวัฒน์ ตะโพนทอง
2550การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอนศรินรัตน์ วงษ์ลี
2529การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์โดยการใช้กระดาษอัดรูปวิสิทธิ์ชัย นิตยาพร
2552การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอนภาคภูมิ อรชร
2557การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟามนฤดี บัวหีบแก้ว
2548การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากรฝนแก้ว เทพสุต
2551การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39บรรทม โสลา
2560การปรับปรุงเทคนิคการหาปริมาณเถ้าในถ่านหินบนสายพานด้วยวิธีเทคนิคส่งผ่านรังสีแกมมาสองพลังงานจอมพล ขุนธิวงศ์
2547การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCDเอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522-