Browsing by Author บัณฑิต จุลาสัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 124  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในประเทศกัมพูชาเฉลิมชาติ ไชยสาร
2555กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)รณกร ชมธัญกาญจน์
2550กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฐาปณีย์ พันธุ์เพชร
2547กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดินชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522-
2553กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทโรงแรมและสถานพักตากอากาศปิยะ ตั้งตรง
2543การกำหนดนโยบายที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรด้านการพยาบาลผู้ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยฤทธิรงค์ พงษ์เจริญ
2560การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป: การออกแบบบ้านเดี่ยวชนิกา รักษากุล
2556การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)อุบล แย้มเกตุหอม
2560การก่อสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป : การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านเดี่ยวพิเชษฐ์ นะสูงเนิน
2559การก่อสร้างห้องน้ำด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกิตติ หร่ายขุนทด
2553การจัดการขยะภายในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ จังหวัด สมุทรปราการอนุสิษฐ์ บางแสง
2542การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
2545การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรีศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
2539การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานในโรงงานขนาดใหญ่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังประพจน์ ศรีสินทรัพย์
2550การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จังหวัดภูเก็ตปิยชนม์ สังข์ศักดา
2548การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเอกราช อติประเสริฐกุล
2552การดูแลอาคารสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประเภทอาคารอเนกหน้าที่ใช้สอย (Mixed use)วสุธนา พัฒนถาวร
2555การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน : กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดา และอาคารกลาสเฮ้าส สุขุมวิทศิริลักษณ์ ก่ำศิริ
2544การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบัณฑิต จุลาสัย; ยุวดี ศิริ
2545การติดตามการก่อสร้างบ้านโดยใช้ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แบบ "รางทอง"ศุภเชษฐ์ อึ้งอร่าม