Browsing by Author บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้าวีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522-
2543การกระตุ้นตัวเองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำและผลกระทบจากการใช้งานที่มีต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังวิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
2539การกำหนดการผลิตระยะสั้นในระบบพลังน้ำ-พลังความร้อนที่พิจารณาถึงการส่งออกกำลังไฟฟ้าสายสนิท พูนสวัสดิ์
2532การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2540การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานจำกัดวฤต รัตนชื่น
2557การควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายชนันท์ ถิระนันท์
2556การคำนวณความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างสองพื้นที่ที่ต่อถึงกัน โดยพิจารณาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังสิริกัลยา พัชนี
2539การคำนวณค่ายูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีรีแล็กเซชันแบบลากรองจ์คิดชาย อุณหศิริ
2539การคำนวณโหลดโฟลว์โดยใช้เครือข่ายประสาทประดิษฐ์ เฟื่องฟู
2541การจัดเรียงลำดับเหตุขัดข้องด้วยวิธี Zbus สำหรับการประเมินความมั่นคงในระบบไฟฟ้ากำลังวันชัย ไพศาลรัตนากุล
2539การจัดเรียงสายป้อนใหม่เพื่อลดการสูญเสียโดยใช้เครือข่ายประสาทธงชัย มีนวล
2556การจัดเรียงอาเรย์เซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับตัวได้เพื่อลดผลกระทบของการบังแสงแดดต่อการผลิตไฟฟ้าอนุชา เล็กเครือสุวรรณ
2546การจำลองการกำจัดความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันด้วยเครื่องดูดซับแบบรังผึ้งหมุนพัชรี ซิ้มเจริญ
2541การติดตั้งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังเสริมชัย จารุวัฒนดิลก
2548การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์ฉัตรชัย เชาวนาธิคม
2542การทำงานที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้การตัดสินใจแบบฟัซซีธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
2543การทำยูนิตคอมมิตเมนต์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่กมล พงศ์ธาดาพร
2540การทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึมปฐม อัตตวิริยะนุภาพ
2544การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522-
2549การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่งรัตติยา ยุทธวิชยานนท์