Browsing by Author ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2538Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์; ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2550การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อรรจน์ บัณฑิตย์
2544การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์มวิษณุ วรรณแสวง, 2514-
2545การศึกษาการให้วัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อโดยวิธีหยอดปากและหยอดทวารร่วมกาญจน์ เชื้อศิริ
2528ของฝากจากญี่ปุ่นประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2544ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควิน และ อาทิซูเนต ร่วมกับ ไพรมาควินดำเนิน เสาะสืบงาม, 2509-
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา