Browsing by Author ปราณี อ่านเปรื่อง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กระบวนการแปรรูปโดยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำเชื่อมขนุนดวงภรณ์ รัตนทัศนีย
2543การทำแห้งฟักทองด้วยวิธีออสโมซิสวนิดา สระทองคำ
2537การผลิตน้ำแตงไทย (Cucumis melo Linn. var acidulus) โดยเอนไซม์ตรึงรูปกมลทิพย์ ดำสีนิล
2536การผลิตหัวน้ำเชื้อกล้วยหอม (Musa sp. Gros Michel) โดยเพคติเนส เซลลูเลสและอะมัยเลสตรึงรูปอรุณี เพียรทวีรัชต์
2545การผลิตเครื่องดื่มผงจากถั่วแดง Phaseolus aureus Roxb.ประทิน หยดย้อย
2545การผลิตเนยงาดำ Sesamum indicum Linn.ศุภมาศ กลิ่นขจร
2545การผลิตเส้นใยอาหารจากหัวกระเทียม Allium sativum Lin.สิขรินทร์ ก้อนในเมือง
2534การผลิตแป้งกะบุกจากหัวกะบุกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2545การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blancoเกียรติภูมิ แก้วสว่าง
2552การสกัดสารหน้าที่เฉพาะจากแคนตาลูป Cucumis melo var. cantalupensis พันธุ์ซันเลดี้ด้วยเอนไซม์นัฏถพร วุฒิสิทธิ์
2532การเตรียมเอนไซม์เซลลูเลสเชิงซ้อนตรึงรูปเพื่อทดลองผลิตแอล-ไลซีนจากกากสับปะรดนฤมล ศรีพุทธิรัตน์
2544ผงเมือกเมล็ดแมงลัก (Ocimum canum Sims.) และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารศศิธร เรืองจักรเพ็ชร
2552ผลของการใช้เอนไซม์ต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกและเนื้อแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดง Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Roseกรรณิการ์ สอนโยธา
2532ผลของปัจจัยทางเคมีและกายภาพของผลมะนาวที่เก็บแช่เย็น ในบรรยากาศดัดแปลงนุกุล เพ็ญพายัพ
2551ผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้ท้องถิ่นที่มีหน้าที่เฉพาะของสารพรีไบโอติกส์และแอนติออกซิเดนท์ : รายงานการวิจัยปราณี อ่านเปรื่อง
2550ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ท้องถิ่นที่มีหน้าที่เฉพาะของสารพรีไบโอติกส์และแอนติออกซิเดนท์ : รายงานการวิจัยปราณี อ่านเปรื่อง
2552ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ท้องถิ่นที่มีหน้าที่เฉพาะของสารพรีไบโอติกส์และแอนติออกซิเดนท์ : รายงานการวิจัยปราณี อ่านเปรื่อง
2534เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพไนลอนโปรติเอสตรึงรูปสำหรับป้องกันการเกิดตะกอนในเบียร์ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2532เซลล์จุลินทรีย์ตรึงรูปสำหรับการลดความขมของน้ำมะนาวถนอมอัจฉรา ปิติปัญญากุล
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์