Browsing by Author ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การควบคุมการแสดงออกของ NaDC-1 ในเซลล์บุท่อไตส่วนต้นของมนุษย์ภายใต้ภาวะเอื้อต่อการเกิดนิ่ว และภาวะต่อต้านการเกิดนิ่วณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ
2537การศึกษาค่ากัมมันตภาพ และจำนวนโซเดียม โพแทสเซียม เอทีพีเอส ในเม็ดเลือดขาวของเด็กแรกคลอดเพศชาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชลทิชา กิตตินันทวรกุล
2534การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน; จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์; เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์; เกรียง ตั้งสง่า; พจน์ ศรีบุญลือ; จวงจันทร์ ชัยธชวงค์; วิศิษฎ์ สิตปรีชา
2528การศึกษาผลของแมงกานีสทางชีวเคมีและโลหิตวิทยาในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : การวิจัยขนิษฐ บูรณศิริ; ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; จวงจันทร์ ชันธชวงศ์; ประภา เลาหไพบูลย์; ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2526การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัยปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; ขนิษฐ บูรณศิริ; ประภา เลาหไพบูลย์; จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์; ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2534การศึกษาเซลล์และสารชีวเคมีในน้ำล้างถุงลมและซีรั่ม ของผู้ป่วยมะเร็งปอดสุภาวดี คนชม
2555การเปลี่ยนแปลงการเติมหมู่เมทิลที่ LINE-1 และ RUNX3 โดยเคอร์คิวมิน และสูตรมะนาวผง ในเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะวิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน
2559การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ได้รับมะนาวผงพิมพ์สุดา กุลประดิษฐ์
2549การแสดงออกของยีนมิวซินในผู้ป่วยโรคนิ่วไตขนิษฐา พูนภิรมย์
2549การแสดงออกของยีนโมโนไซต์เคโมแอดแทรกแตนท์โปรตีน-1, อินเทอร์ลิวคิน-6 และทรานสฟอร์มมิ่งโกรสแฟคเตอร์-บีต้า ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตชนุตรา หุนาปเทศ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเมทิลเลชั่นของ LINE1 และภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมธุรดา เพชรสังข์
2557ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลตโคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยไทยโรคนิ่วไตภัทริน อุดมศิลป์
2551ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลต โคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตศราวุฒิ แซ่ภู่
2553จุลพยาธิวิทยาของผู้ป่วยโรคนิ่วไต : ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ และการเกิดพังผืดอุไรวรรณ ไหววิจิตร
2553ชนิดของนิ่ว ปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิกของการเกิดนิ่ว และโปรไฟล์ของกรดอะมิโนในผู้ป่วยโรคนิ่วไตเด็กศศิภา หมื่นศรี
2551ผลของซีรั่มจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตระยะยาวต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดแดงรัตติพร วุ่นสุวรรณ
2547ผลของมะนาวผงต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในผู้ป่วยโรคนิ่วไตฉัตรชัย ยาจันทร์ทา, 2523-
2553ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดีพูนสิน พวงไพโรจน์
2559ภาวะพร่องไนตริกอ๊อกไซด์สัมพันธ์กับความผิดปกติของผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์
2545ภาวะออกซิเดชั่นจากการให้เหล็กทางเส้นเลือดแบบเร็วและแบบช้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือดขจร ตีรณธนากุล