Browsing by Author ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การทำงานของไซโตโครม พี450 2อี1 ในผู้ป่วยโรคไขมันในตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์นันทพร พรมพิลา
2554การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับแอนติเจน ปริมาณไวรัสและพังผืดของตับในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระยะต่างๆของโรคกิตติยศ ภู่วรวรรณ
2549การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของซัยโทโครมพี 450 2 อี 1 และภาวะดื้อต่ออินสุลินในผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสที่มีไขมันแทรกในเนื้อตับวิริยะ ตันเยาวลักษณ์
2555การศึกษาผลของการให้วิตามินดี ต่อการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีที่มีภาวะการขาดวิตามินดีเกรียงศักดิ์ เจริญสุข
2548การศึกษาลักษณะและความชุกของกลุ่มอาการตับ-ปอด โดยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจร่วมกับการฉีดน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและทำให้เกิดฟองอากาศในผู้ป่วยโรคตับแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
2547การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพยาธิสภาพของตับในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสบี ที่มีระดับเอนไซม์ เอแอลที เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของค่าปกติวรัญญา กิจคุณาเสถียร, 2519-
2552การศึกษาเปรียบเทียบไรโบนิวคลีเอสเอชโดเมนระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดการดื้อยากับกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีทั่วไปสุรชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
2557การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดทั้งสองข้าง ผลของการได้รับวิตามินดีเสริมในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไซโตไคน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มพังผืดในตับศยามล กิมตระกูล
2560การเปลี่ยนแปลงระดับแองจิโอเทนซินทูในซีรั่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังก่อนและหลังรักษาหายด้วยยาต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรงณิชา ธีราทร
2554การใช้ระบบคะแนนบาร์ดร่วมกับการวัดความยืดหยุ่นในตับ หรือ การตรวจวัดระดับกรดไฮยาลูโรนิกในเลือด เพื่อใช้วินิจฉัยภาวะพังผืดรุนแรงจากพยาธิสภาพในตับ ของผู้ป่วยโรคไขมันเกาะตับธนัสนี สุนทรมโนกุล
2553ความชุกของการกลายพันธุ์ของโปรตีนพี 53 ที่ตำแหน่งโคดอนที่ 249 จากอาร์จีนีนเป็นซีรีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีและไม่มีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทยศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ
2548ความชุกของการกลายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบบีบริเวณเอ็กซ์และพรีคอร์ยีนของผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งตับวีราภา จันทรสุพิศ
2558ความสัมพันธ์ของพอลีมอร์ฟิซึมในตำแหน่งบีเอสเอ็มวันของวิตามินดีรีเซปเตอร์ยีนในผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเทียบกับผู้ที่ไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์
2556ความแตกต่างของการเกิดพอลีมอร์ฟิซึมของยีนไอพีเทนในกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดสายพันธุ์ที่ 1 ที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเพ็กกีเลตเต็ดอินเตอร์เฟียรอนและไรบาวิรินเกศรินทร์ ถานะภิรมย์
2550ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
2539ระดับ เอ็นไซม์ อะดีโนซีนดีอะมีเนสใน ซีรั่ม เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์เซลในเลือดน้ำเยื่อบุช่องท้อง และช่องปอด เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากสาเหตุอื่นปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์